Documents

TZP Kupa

Documents

Laws, legislatures, forms…

Official documents

Contact information of the information officer:
Toni Šarić, dipl. oec.

Kurilovac 1, 47280 OZALJ
telefon: 047/731-196

toni@tzp-kupa.hr

2018 / 2017

PDF / WORD /EXCEL

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19)

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE (NN 152/08, 23/17 i 72/17)

UREDBA O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU (NN 71/2018)

Zakon o pravu na pristup informacijama, (NN 25/1385/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (12/14)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

 

ZAHTJEV ZA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

2019. GODINA

Financijski plan TZ 2019.

Financijsko izvješće TZ 2018.

Financijsko izvješće TU TZ 2018

Program rada TZGO_za_2019._godinu

TZ Izvješće o_ostvarenom_programu_rada_za_2018

TZ izvješće NO za 2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TZ GRADA OZLJA za razdoblje od 01.01.-31.12.2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ TZ GRADA OZLJA za razdoblje od 01.01.-30.06.2019.

2018. GODINA

Odluka o poništenju Javnog natjecaja za izbor direktora/ice TZ Grada Ozlja

NADZORNI ODBOR

Poziv

Zapisnik

Izvješće o ostvarenom

Financijsko izvješće TZ 2017. godina

Financijsko izvješće TU TZ 2017 godina

Financijski plan TZ 2018 godina

Financijski_plan_TU_TZ_2018_-_REBALANS

TURISTIČKO VIJEĆE

Poziv

Zapisnik

Izvješće o ostvarenom programu rada

Financijsko izvješće TZ 2017. godina

Financijsko izvješće TU TZ 2017. godina

Financijski plan TZ 2018. godina

Financijski plan TZ TZ 2018. godina

SKUPŠTINA

Poziv

Zapisnik

Izvješće o ostvarenom programu rada

Financijsko izvješće TZ 2017. godina

Financijsko izvješće TU TZ 2017. godina

Financijski plan TZ 2018. godina

Financijski plan TZ TZ 2018. godina

NADZORNI ODBOR

Poziv na 4. sjednicu Nadzornog odbora

Zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora

Izvješće o ostvarenom Programu rada i izvršenju financijskog Plana za 2016. godinu

Financijsko izvješće TZ za 2016. godinu

Financijsko izvješće ureda TZ Ozalj za 2016. godinu

Financijski Plan Turističkog ureda TZ Grada Ozlja za 2018. godinu

Poziv na 5. sjednicu Nadzornog odbora

Zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora

TURISTIČKO VIJEĆE

Poziv na 4. sjednicu Turistickog vijeca TZ Grada Ozlja

Zapisnik sa 3. sjednice Turističkog vijeća TZ Grada Ozlja

Izvješće o ostvarenom Programu rada i izvršenju financijskog Plana za 2016. godinu

Financijsko izvješće TZ 2016. godinu

Financijsko izvješće ureda TZ Ozalj za 2016. godinu

Poziv na 5. sjednicu Turističkog vijeća TZ Grada Ozlja

Zapisnik sa 4. sjednice Turističkog vijeća TZ Grada Ozlja

Program rada za 2018. godinu s financijskim planom

Financijski Plan TZ Grada Ozlja 2018. godinu

Financijski Plan ureda TZ Grada Ozlja za 2018. godinu

SKUPŠTINA

Poziv na 5. sjednicu Skupštine TZ Grada Ozlja

Zapisnik sa 4. sjednice Skupština Grada Ozlja

Izvješće o ostvarenom Programu rada i izvršenju financijskog Plana za 2016. godinu

Financijsko izvješće TZ za 2016. godinu

Financijsko izvješce ureda TZ za 2016. godinu

Izvješće o poslovanju TZ Grada Ozlja u 2016. godinu

Poziv na 6. sjednicu Skupštine TZ Grada Ozlja

Zapisnik sa 5. sjednice Skupština Grada Ozlja

Financijski Plan TZ za 2018. godinu

Financijski Plan ureda TZ za 2018. godinu